O projektu

NAZIV PROJEKTA
Društveno poduzeće KopriVITA kao izazov za moderno vrijeme

OPIS PROJEKTA
Glavni je cilj pokrenuti društveno poduzeće kao održiv ekonomski i društveni model te popratno osigurati proizvodnju prehrambenih proizvoda s dodatkom koprive čime društveno poduzeće osigurava održivost. Konkretno, projekt uključuje razne elemente kako bi se uspjelo u realizaciji uspješnog društvenog poduzeća. Projekt započinje izradom poslovnog plana i strategije kako bi od samog početka poduzeće krenulo od ispravnih tržišnih pretpostavki. Projekt uključuje i odlazak na studijsko putovanje u Švedsku te niz edukativnih radionica s fokusom na upravljanje društvenim poduzećem. Sljedeći korak uključuje nabavku potrebne opreme za realizaciju nakon koje se kreće s edukacijama usmjerenim na društveno poduzetništvo, proizvodnja, nabavkom opreme i potrebnih strojeva, uvođenje HACCP-A plana, ISO certifikata i sl. Po završetku ovih aktivnosti, sljedeća se fokusira na širenje koncepta društvenog poduzetništva u RH na način da Udruga „Bolje sutra” prisustvuje raznim sajmovima i da sama organizira događaje otvorene za javnost putem kojih će promovirati koncept društvenog poduzetništva. Valja istaknuti kako će udruga održati Dane otvorenih vrata dva puta tijekom trajanja projekta kako bi dodatno potaknuli društveno poduzetništvo te će tijekom projekta prisustvovati na četiri različita sajma i tijekom istih održati kratke informativne sesije o društvenom poduzetništvu za sudionik. Ciljnu skupinu projekta čine osobe s invaliditetom koje imaju status nezaposlene osobe, čine djelatnici Udruge Bolje sutra, djelatnici i zaposlenici ostalih društvenih poduzetnika u RH, čine društveni poduzetnici, trgovačka društva, udruge i zadruge.

Projekt je također usklađen s prioritetima strategije Europa 2020 s obzirom na to da spaja ključna njegova područja jer se razvojem društvenog poduzetništva pridonosi intenzifikaciji ekonomskih aktivnosti (pametan rast), zatim ekološkom komponentom (održiv rast) pridonosi očuvanju resursa te konačno stvaranjem preduvjeta za zapošljavanje pridonosi društvenoj koheziji (uključiv rast), a projekt je planiran na način da pridonese razvoju poduzetništva, vodeći pritom računa o povoljnom utjecaju na okoliš i društvo u cjelini.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI
Pokrenuti društveno poduzeće kao održiv ekonomski i društveni model te osigurati proizvodnju proizvoda s dodatkom koprive, čime društveno poduzeće osigurava održivost. Zapošljavanje osoba s invaliditetom i pripadnika drugih marginaliziranih skupina.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
1.189.224,40 kn

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA
1.189.224,40 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
10. 2020. – 31. 3. 2023.

KONTAKT OSOBE
Marija Mraz, mob: 098/762 177, e-mail: mraz.marija@gmail.com
Ines Šarac, e-mail: saracines.boljesutra@gmail.com