Reklamacija i povrat

REKLAMACIJE PROIZVODA

se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Bez računa nema reklamacija. Kupac ima pravo reklamirati proizvod zbog materijalnih nedostataka tijekom 2 godine od dana kupnje istog. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučamo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti KopriVita, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu:
KopriVITA d.o.o., Trg dr. Žarka Dolinara 17, Koprivnica,, ili nas kontaktirajte na mail [email protected]

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72., ZZP), u roku 14 (četrnaest) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupca za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci.

Korisnik/kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena

– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, dužan je obavijestiti KopriVita o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka, i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na KopriVITA d.o.o., Trg dr. Žarka Dolinara 17, Koprivnica,, kontaktom na e-mail [email protected] u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno usluga ako je o njoj riječ, od sklapanja Ugovora. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada KopriVITA zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najpovoljnija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca KopriVITA može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad. Korisnik je dužan robu poslati na adresu KopriVITA d.o.o., Trg dr. Žarka Dolinara 17, Koprivnica, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA